• Stacje transformatorowe
  • Stacje transformatorowe
  • Stacje transformatorowe
  • Stacje transformatorowe
  • Stacje transformatorowe

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4.POIG.04.04.00-30-026/13
COPYRIGHT © 2017       PKI WILK