KS 22-30w / 630

Informacje ogólne
630 kVA

rozdzielnica SN max 3 pola
  konfiguracja: KT, RT, RRT, RL, RRL
   
rozdzielnica nN max 10 pól odpływowych
  rozłączniki NH-1 ÷ NH-3
   
transformator max 630 kVA

Stacja KS 22-30w / 630 jest małogabarytową kompaktową stacją transformatorową w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną z transformatorem o mocy max 630kVA.

   Przeznaczona jest do zasilania:
  • osiedli mieszkaniowych
  • zakładów przemysłowych
  • terenów rekreacyjnych, itp.

Stacja KS 22-30w / 630 dostarczana jest kompletnie wyposażona. Po ustawieniu w miejscu przeznaczenia wymaga jedynie podłączenia zewnętrznych kabli SN i nN oraz instalacji uziemienia. Przystosowana jest do współpracy z sieciami kablowymi lub kablowo-napowietrznymi.

 

Parametry techniczne
moc znamionowa stacji 630 kVA
częstotliwość / liczba faz 50 Hz / 3
prąd krótkotrwały wytrzymywany
połączeń uziemiających w ciągu 1 sek
11 kA lub 14 kA
prąd szczytowy wytrzymywany połączeń
uziemiających stacji
28 kA lub 35 kA
klasa obudowy (10) (15) (20) 1)
klasyfi kacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-B-16/1sek
(IAC-AB-16/1sek)
2)

( )1)  w zależności od wariantu wykonania obudowy stacji
( )2)  w zależności od typu zastosowanej rozdzielnicy SN


PO STRONIE SN

napięcie znamionowe 12 kV 17,5 kV 24 kV
napięcie znamionowe krótkotrwałe
wytrzymywane 50 Hz
28 kV 38 kV 50 kV
napięcie udarowe piorunowe
wytrzymywane 1,2/50μS
75 kV 95 kV 125 kV
prąd znamionowy ciągły pola liniowego i szyn zbiorczych 400 A lub 630 A
prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 200 A lub 250 A
prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany w ciągu 1 sek
16 kA; 20 kA lub 25 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA; 50 kA lub 62,5 kA
stopień ochrony od strony obsługi IP2X; IP3X lub IP4X


PO STRONIE nN

prąd znamionowy ciągły obwodu głównego 630 A lub 1250 A
napięcie znamionowe 0,4 kV
napięcie znamionowe izolacji Ui 1000 V
napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8 kV
prąd znamionowy ciągły pola odpływowego 400 A lub 630 A
prąd znamionowy krótkotrwały
wytrzymywany w ciągu 1 sek ICW
16 kA; 20 kA lub 25 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany IPK 32 kA; 40 kA lub 52,5 kA
stopień ochrony od strony obsługi IP2X
Rozmieszczenie urządzeń

obudowa
rozdzielnica SN max 1200 x 800 [mm]
rozdzielnica nN max 1100 x 350 [mm]
układ pomiarowy AMI
szafka telemechaniki SMART-GRID
transformator max 1000 x 1600 x 2000 [mm]
Wymiary i dane techniczne


DANE TECHNICZNE OBUDOWY STACJI

obudowa TYPU B 22-30w/630
warianty 1-1, 1-2, 1-3
elementy piwnica + korpus + dach
materiały:
 • korpus, dach
żelbet - monolit
 • drzwi i kraty wentylacyjne
alucynk /aluminium
wymiary obudowy:
 • długość
2200 [mm]
 • szerokość
3000 [mm]
 • wysokość
2600 [mm]
wysokość wewnątrz obudowy 2300 [mm]
wysokość obudowy nad ziemią 2800 [mm]
głębokość posadowienia 800 [mm]
powierzchnia zabudowy 6,6 [m2]
ciężar obudowy:
 • korpus
6600 [kg]
 • dach
2200 [kg]
 • piwnica
4500 [kg]
stopień ochrony IP 43
klasa
obudowy
(10) (15) (20) 1)
klasa odporności pożarowej B
odporność ogniowa ścian pełnych i stropu REI 120
wytrzymałość obudowy na uderzenia 20 J
wytrzymałość dachu na obciążenie 2500 N/m2
wentylacja obudowy stacji grawitacyjna
 
( ) 1)
w zależności od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji
Elewacje

Standardowy kolor stolarki, ścian, dach oraz paska.

ściany stolarka dach pasek
 
RAL 1015
 
RAL 7032
 
RAL 7032
 
RAL 7032

Przejdź do wizualizacji

Kolory budynku stacji wybierane są ze wzornika palety RAL.

Warianty obudowy

KS 22-30w / 630 / 1-1

  obudowa
trzy pełne ściany oddzielenia p-poż. REI 120

przedział
TR:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami

SN i nN:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami

KS 22-30w / 630 / 1-2

  obudowa
krata wentylacyjna w przelocie

przedział
TR:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami

SN i nN:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami

KS 22-30w / 630 / 1-3

  obudowa
boczna krata wentylacyjna

przedział
TR:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami

SN i nN:
drzwi obsługowe z kratami wentylacyjnami
Schemat elektryczny - przykład konfiguracji stacji

Informacje dodatkowe

DACHY

STANDARD
dach prefabrykowany, żelbetowy jedno lub dwuspadowy

  dach prefabrykowany,
żelbetowy
jedno lub dwuspadowy

OPCJA
dachy dodatkowe - montowane dla potrzeb architektonicznych oraz dla ograniczenia oddziaływania promieniowania słonecznego na obudowę stacji

 

dach architektoniczny
czterospadowy

 

dach architektoniczny
dwuspadowy


POSADOWIENIE

 • korpus ustawiony na piwnicy bezpośrednio zagłębionej w gruncie
 • w przypadkach szczególnych dodatkowy system uszczelnienia piwnicy - HYDRO
 •   obudowa wyniesiona ponad poziom terenu

DRZWI


skrzydła drzwi
wykonane z blach i profili aluminium/alucynk, dwupłaszczowe: płaszcz zewnętrzny pełny, Ÿ płaszcz wewnętrzny perforowany; pomiędzy płaszczami wzmocnione kraty wentylacyjne

zawiasy
chowane, bez dostępu z zewnątrz; rozmieszczenie liniowe zawiasów oraz odpowiednia Ÿ ich ilość gwarantuje wytrzymałość konstrukcyjną drzwi oraz prawidłowe usytuowanie skrzydła Ÿ drzwi względem futryny; sworzenie zawiasów wykonane ze stali nierdzewnej


SYSTEM ZAMKNIĘĆ

 • zamek baskwilowo-sworzniowy Ÿ
  z trzypunktowym systemem ryglownia
 • klamka obrotowo-uchylna, Ÿ aluminiowa
  w wykonaniuŸ ANTYWANDAL
 
 • zaczep kłódki


PRZEPUSTY KABLOWE

... standardowe systemy przepustów

PK 110

Uszczelnia i mocuje bednarkę uziemiającą wprowadzoną przez otwór w ścianie piwnicy / obudowy stacji transformatorowej.

Parametry techniczne

średnica otworu
montażowego
110 mm
średnica uszczelnienia 20 - 60 mm
grubość uszczelnienia 30 mm
wodoszczelność 5 barów
gazoszczelność 3 bary

PK 110 / UZ

Uszczelnia i mocuje bednarkę uziemiającą wprowadzoną przez otwór w ścianie piwnicy / obudowy stacji transformatorowej.

Parametry techniczne

średnica otworu
montażowego
110 mm
wymiar bednarki 40 x 5 mm
grubość uszczelnienia 30 mm
wodoszczelność 5 barów
gazoszczelność 3 bary

KG 75

Zaślepia i uszczelnia niewykorzystane otworów ścianie piwnicy / obudowy stacji transformatorowej.

Parametry techniczne

średnica otworu montażowego 75 mm
grubość uszczelnienia 35 mm
wodoszczelność 5 barów
gazoszczelność 3 bary


WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA TRANSFORMATORA

 • nabudowanie dachu architektnoczniego daje możliwość zmniejszenia średniego przyrostu temperaturyw komorze transformatora od 3oC do 5oC (w okresie letnim)
 • pomalowanie dachu farbami odbijającymi promieniowanie słoneczne daje możliwośćŸ zmniejszenia średniego przyrostu temperatury w komorze transformatora od 1oC do 2oC Ÿ (w okresie letnim)
 • ustawienie stacji od strony nawietrznej (kratami) daje możliwość zmniejszenia średniegoŸ przyrostu temperatury
  w komorze transformatora od 2oC do 6oC.

 

Stacje dystrybucyjne

KS 19-23z / 630

Stacja KS 19-23z / 630 jest małogabarytową kompaktową stacją transformatorową w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną z transformatorem o mocy max 630 kVA.

COPYRIGHT © 2017       PKI WILK