Obecnie wszystkie projekty zostały zakończone.

Innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa
 Tytuł projektu Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjna prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa
 Wsparcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4.
Nr umowy  POIG.04.04.00-30-026/13
Osoba kontaktowa Agnieszka Rejmaniak
tel. kom. 693 318 550

 

Zakup form - stanowisk wytwórczych
 Tytuł projektu Zakup form - stanowisk wytwórczych umożliwiających produkcję typoszeregu budynków stacji transformatorowych
 Wsparcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3. "Kredyt Technologiczny"
Nr umowy  POIG.04.03.00-00-989/11
Osoba kontaktowa Joanna Wilk - Gapińska
tel. kom. 663 736 186

 

Prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa
 Tytuł projektu Prefabrykowana żelbetowa stacja transformatorowa - innowacyjna technologia produkcji
 Wsparcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. "Wsparcie Projektów Celowych"
Nr umowy  POIG.01.04.00-30-017/10
Osoba kontaktowa Joanna Wilk - Gapińska
tel. kom. 663 736 186

 

COPYRIGHT © 2017       PKI WILK